Adnan Ağır - İSG Eğitim - Eğitmen - İSG Uzmanı - İş sağlığı ve güzenliği - İş güvenliği eğitimi - B sınıfı uzman - A sınıfı uzman
Yrd. Doc. Dr. Sedef Birinci, İş Güvenliği Uzmanı ve akademisyendir. Yangın konusunda ihtisas yapmış biri olarak eğitim vermektedir. İş güvenliği uzmanı eğiticisidir. 24 mayıs isg sınavı
Can Doğan - Yrd. Doç. Dr. Halil Murat Ünver - İSG Eğitim - Eğitmen - İSG Uzmanı - İş sağlığı ve güzenliği - İş güvenliği eğitimi - B sınıfı uzman - A sınıfı uzman
Müjdat Aydın - İSG Eğitim - Eğitmen - İSG A Sınıfı Uzmanı - İş sağlığı ve güzenliği - İş güvenliği eğitimi - B sınıfı uzman - A sınıfı uzman
İş Güvenliği Uzaktan Eğitim - iş güvenliği eğitimi - Uzaktan Eğitim - Online Eğitim - Online Kurs - İSG Egitim - İş güvenliği uzamanı eğitimi - 129 TL Online Eğitim - 129 TL İSG uzaktan Eğitimi
İş Güvenliği Uzaktan Eğitim - Uzaktan Eğitim - İSG Eğitim - Online Eğitim - iş güvenliği eğitimi - Online Kurs
Ücretsiz İSG Eğitim - İş Güvenliği Uzaktan Eğitim - Uzaktan Eğitim - Online Eğitim - iş güvenliği eğitimi - Online Kurs
İş güvenliği Eğitimi OSGB Reberi ile gerçekleşir. Türkiye'nin en yetkili eğitimcilerine OSGB Rehberi ile ulaşırsınız.

İş Güvenliği Uzaktan Eğitim Kayıt Formu

Siz değerli müşterilerimizin ödemelerini 128 Bit SSL güvenlik katmanı üzerinden daha güvenli bir şekilde yapabilmenizi sağlamaktayız.
Gönül rahatlığıyla kredi kartı kullanarak alış verişinizi tamamlayabilirsiniz.
* Ad / Soyad :
* T.C. Kimlik No :
"12345678912" şekliden olmalıdır.
* İrtibat Telefonu :
"05xxxxxxxxx" şekliden olmalıdır.
* E-Posta :
* Adres :
* Şehir :
Fatura Bilgileri
Fatura alanı bilgileri doldurulması zorunlu değildir. Doldurmadığında faturanız yukarida girmiş olduğunuz bilgilere istinaden kesilecektir.
Firma Ünvan veya Şahıs Adı :
Vergi Dairesi :
Vergi Numarası :
Fatura Adresi :
Ödeme Seçenekleri
Ödeme Şekliniz :

Uzak Mesafeli Hizmet Satışı Sözleşmesi
SATIŞ SÖZLEŞMESİ

13.06.2003 Tarih ve 25137 Sayılı resmi gazetede yayınlanan 'Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' gereğince internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Sözleşme detayları aşağıda belirtildiği gibidir.

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. Satıcı :
Ünvanı : ÖNCÜL DANIŞMANLIK ŞAHIS FİRMASI. (www.osgbrehberi.com)
Adresi : Ayten sokak 25-3 Mebusevleri Tandoğan Ankara
Telefon : 0 312 911 12 12
Fax : 0 312 473 40 71
E-posta : bilgi@osgbrehberi.com

1.2. Alıcı :
Ad/Soyad :
Adresi :
Şehir :
Telefon :
E-mail :

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.osgbrehberi.com internet sitesindeki uzaktan eğitim hizmeti elektronik ortamda siparişini yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen eğitim paketinin satışı ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU

3.1- Ürünlerin adı, miktarı, vergiler dahil satış bedeli (129,00 TL) aşağıda belirtildiği gibidir.
Başkaca herhangi bir ürün yada hizmeti kapsamamaktadır.
Ürün Adı
Adet
Birim Fiyatı
Toplam Fiyat
 
 İŞ GÜVENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM PAKETİ  
1
129,00
129,00   
BU
 
 
 
 
Toplam Fiyat
129,00 TL

3.2- Ödeme Şekli :

Bankanız, kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın insiyatifinde olup satıcı tarafından tek çekimde tahsil edilecektir.
Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Bankanız, taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız insiyatifindedir.

3.3- Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kredi kartına İade ve İptal Prosedürü :
Alıcının cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

Müşteriye nakit olarak iade yapılmaz. Müşteri ürünü kaç taksit ile aldıysa, iade aynı taksit sayısı ve aynı taksit bedeli olarak yapılır. Müşteri, kredi kartı ile yapılan satışlarda, iadenin taksitle yapılacağını, İade anına kadar taksitlerin tamamının veya çoğunun ödenmiş olmasının uygulamayı değiştirmeyeceğini kabul eder.

Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

ALICI, www.osgbrehberi.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.MADDE 5- CAYMA HAKKI
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, gıda ürünleri, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Bu konu ile ilgili ürünlerin kapsam ve niteliği SATICI tarafından belirlenir. ALICI bu konudaki tüm haklarından gayrı kabili rücu olarak feragat ettiğini beyan eder,iş bu sözleşmenin kapsamı kopyalanabilir yazılım ve program olduğundan cayma hakkı bertaraf edilmiştir.

MADDE 6- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

-Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesi durumunda, Borçlar Kanunu'nun 106.-108.maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 1 ay süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini, ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 9.maddesinin son fıkrası gereğince SATICI, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması nedeniyle sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa ,bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirmeyi taahhüd eder.Bu durumda, ÖNCÜL DANIŞMANLIK ŞAHIS FİRMASI  sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup, Müşterinin sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri iade edeceğini taahhüd eder.-Satıcının işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri,iletişimin kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını,internet servis sağlayıcısından kaynaklanan kusurlar yada ayıplı hizmetlerden dolayı ürünün internet sitesinde yayınlanamaması halinde satıcının sorumluluğu bulunmamaktadır.Bu durumlarda alıcı siparişini iptal etmek istediği takdirde satıcıya noter kanalıyla göndereceği bir ihtarname ile talebini iletir ihtarnamenin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde alıcıya hizmet bedelinin iadesi satın alırken kullandığı kredi kartı hesabına iadesi yapılır.
-Çalışma bakanlığı ,Milli eğitim bakanlığı ,ösym veya sair kurumların iş sağlığı ve güvenliği sınavının iptali,ertelenmesi yahut ortadan kaldırılması , sınav içeriğinin değiştirilmesi gibi ihtimallerde  satıcının herhangi bir sorumluluğu olmadığı gibi alıcıda bu sebeplerle sözleşmeyi fesh edemez.

MADDE 7- Kullanım Şekli ve Şartları

-Konu bahsi olan uzaktan eğitim sistemi sadece 1 kişi için geçerli olup, birden fazla kişinin aynı kullanıcı hesabı ile kullanım durumunlarında SATICI tek taraflı olarak hizmeti fes etme hakkına sahiptir. Ödenen ücret geri iyade edilmez. Bu sözleşme ile ALICI tek bir kullanıcı hesabına sahip olacağını ve kendisinden başka biri tarafından kullanılmayacağını taahhüt eder.

Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 9.maddesinin son fıkrası gereğince SATICI, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması nedeniyle sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa ,bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirmeyi taahhüd eder.Bu durumda, ÖNCÜL DANIŞMANLIK ŞAHIS FİRMASI  sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup, Müşterinin sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri iade edeceğini taahhüd eder.

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, anlaşmazlık halinde Ankara Mahkemeleri ve icraa daireleri  yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
SATICI :
ÖNCÜL DANIŞMANLIK ŞAHIS FİRMASI. (www.osgbrehberi.com)
ALICI :
TARİH :
29 May 2015